Viswaterlijst "De Rietvoorn"

Lijst van viswateren

Toegestaan te vissen met twee hengels met inachtneming van de wettelijke bepalingen met betrekking tot minimum maat, gesloten tijd voor aassoorten en sommige vissoorten in de hierna genoemde wateren.

Viswater en /of looprechtenD.H.V. "De Rietvoorn".
* Het linker gedeelte van de IJssel van af KM.903.300 N {brug bij Doesburg} tot aan KM 904.700 N)
* De IJssel van af KM. 904.700N tot KM. 913.700N (Gelderse toren}.
* De afgesloten rivierarm (zgn. Dode Stuk) ten noorden van Doesburg van af ongeveer 150 meter beneden "Het  
* Zwarte Schaar" tot KM. 904.700N (aansluiting met de IJssel)
* De vijver in de wijk Dieren noord/oost

"De Rietvoorn" heeft geen looprechten op de volgende oppervlakten aan de IJssel:
* Tussen de Kribben 910.555 en 910.815 (Veerstoep)
* Aan de rechteroever tussen de kribben 912.310 en 9120.370 (omgeving Grind gat).

Viswater door H.V.D. opengesteld voor de leden van "De Rietvoorn"
*Linker gedeelte van de IJssel van af Km. 903.000N. (brug Doesburg) stroomopwaarts (strekdam)
*De afgesneden rivierarm (zgn. "dode stuk”) vanaf de dam in Doesburg tot ongeveer 150 meter beneden café 
"Het Zwarte Schaar"

het is ten strengste verboden:
*Open vuren te stoken c.q. te barbecuen
*Hekken open te laten staan of afrasteringen te vernielen
*Door weilanden met heelgras te lopen 
*Vervoermiddelen door weilanden of plantsoenen mee te nemen naar het water.
*Auto’s te parkeren op het privé terrein van de woningen bij de toegang tot het viswater in Spankeren.
*Honden mee te nemen in de weilanden.
*'s Nachts te vissen in de vijver Dieren Noord/Oost 
*Vis mee te nemen uit de vijver Dieren Noord/Oost. 
*Te vissen of te voeren met gekleurde maden.

Verdere voorwaarden: 
*Bij het gericht vissen op karper is een onthakingsmat verplicht.
*Wanneer bovengenoemde verboden of voorwaarden worden genegeerd wordt men geacht te vissen zonder schriftelijke toestemming.*Het niet navolgen van de regels kan schorsing tot gevolg hebben

Deze lijst is alleen geldig in combinatie met een geldige vispas van “De Rietvoorn”