Contributie

Contributie

Als nieuw senior lid van De Rietvoorn betaalt u inclusief administratiekosten                         € 40,00
Als nieuw jeugd lid van De Rietvoorn betaalt u inclusief administratiekosten                          € 15,00
Als nieuw sub-lid (al lid van een andere  vereniging) betaalt u inclusief administratiekosten  € 40,00
Sub leden kunnen de afdracht terugvragen bij Sportvisserij Nederland

Voor de daarop volgende jaren bedraagt de contributie:

Per acceptgiro:
Seniorleden                    € 35,00
Jeugdleden tot 14 jaar   € 20,00
Sub leden                       € 20,00

Bij machtiging tot automatische incasso:
Seniorleden                   € 30,00
jeugdleden tot 14 jaar   € 15,00
Sub leden                      € 15,00

Een Jeugdlid betaalt voor alleen een vergunning van "de Rietvoorn" voor 1 hengel, 
niet beaasd met kunstaas, dood visje of stukje vis. € 5,00.  
De Jeugdvergunning is uitsluitend verkrijgbaar bij ons verkoopadres: Tropica, Spankerenseweg 2 Dieren.

Uw lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd, tenzij u opzegt voor 1 oktober.
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail 
bij Sportvisserij Nederland
Vermelden: Naam, Adres, Woonplaats en Lidmaatschapsnummer (
staat vermeld op uw vispas).

.