Michel Corbeek veruit de beste op de kribben in Dieren

Woensdag, 27 juni 2018

De loting van de plaatsen voor de negende onderlinge wedstrijd was gedaan, ieder spoedde zich al naar zijn visplek, toen de wedstrijdleider er achter kwam de weegnetten te hebben vergeten. Gelukkig was Ton bereid mee naar Spankeren te rijden om ze te halen. De netten waren beslist wel nodig, zo bleek aan het eind van de wedstrijd. Er was veel te wegen en te tellen. Michel had kennelijk zijn spullen ditmaal wel goed voor elkaar, want hij begon zeer voortvarend met de vaste stok tussen de kribben aan de lopende band voorns te vangen. Hij was er zo druk mee, dat hij geen tijd had om wat te drinken. Aan het eind bleek hij maar liefst 45 vissen in zijn net te hebben, goed voor de eerste plaats. Appie had zich, zoals de meesten, op de punt van de krib genesteld en ving naast een tiental voorns een brasem, die hem de tweede plaats in gewicht opleverde. Roland voelde zich na de fiasco's op de Oude IJssel weer helemaal in zijn element: in de volle stroom grote vissen vangen. Dat viel tegen. Hij ving  wel16 vissen, maar er zat helaas geen enkel groter exemplaar tussen. Willem had zijn dag niet. In plaats van vissen kreeg hij voortdurend andere voorwerpen aan de haak, die te zwaar bleken voor zijn feeder. Voor hij een volgende keer kan gaan vissen, zal hij eerst een hengelsportzaak moeten bezoeken om zijn materiaal weer aan te vullen!. Edwin had ook voor de vaste stok gekozen en ving maar liefst 21 voorns, de tweede plaats in aantal. Ze brachten helaas weinig gewicht in de schaal. Op krib 1 zat rechts Bertus, ontspannen in zijn stoel, en links zat Ton, op de kop van de krib helemaal geconcentreerd op zijn koffer. Bertus moest zich tevreden stellen met drie vissen, terwijl Ton er 20 ving.