Inrichting vijver Dieren Noord/Oost

Donderdag, 20 april 2017

Appie, Harry en Marcel hebben zaag- en snoeiwerk gedaan aan de vijver.

Schuilplaatsen voor vis.

Het heeft een tijdje geduurd voor we vergunning kregen van het waterschap om wat bomen te kappen om daarmee  schuilplaatsen voor de vis te maken.
Op  14 april konden we eindelijk beginnen en hebben enkele bestuursleden in de vijver dieren Noord/oost op een paar plaatsen takken in het water aangebracht, waartussen met name de kleine vissen zich kunnen verschuilen. Dat was nodig, omdat steeds vaker aalscholvers de vijver bezoeken, waardoor de visstand sterk achteruitgaat.
Er zijn in 2015 al gras- spiegel- en schubkarpers uitgezet van rond de 40 cm lengte, die voor de aalscholvers te groot zijn om te pakken.
Nu er schuilplaatsen zijn kunnen we het visbestand aanvullen met kleinere soorten zoals voorn en zeelt, waardoor een meer gevarieerde visstand ontstaat.