Wedstrijdreglement onderlinge wedstrijden


 1  Er wordt gevist op gewicht en aantal, alle maten. 
 2  Snoek, snoekbaars en paling telt niet mee. Barbeel wordt direct na de vangst gewogen en teruggezet. 
 3  Voor het beginsignaal mag worden gepeild. Voeren en vissen voor de wedstrijd is niet toegestaan. 
 4  Na het eindsignaal dient direct te worden opgehaald. In het eindsignaal gehaakte vis mag men landen. 
 5  Tijdens de wedstrijd is hulp van derden niet toegestaan, behalve voor hen die daarvoor van de 
     wedstrijdcommissie toestemming hebben. 
 6  Er wordt gevist met de vrije hengel. Een extra hengel of topset mag worden klaargezet. 
 7  Er mag niet worden gevoerd of gevist met gekleurde maden en muggenlarven. 
 8  De gevangen vis wordt gewogen en geteld. Voor zowel gewicht als aantal worden dezelfde punten toegekend. 
     De som van de punten voor gewicht en aantal bepaalt de uitslag. Bij gelijk aantal punten gaat het gewicht 
     voor aantal. Als aan het eind van de competitie 2 deelnemers evenveel punten hebben geven de punten 
     voor het gewicht en daarna het gewicht zelf de doorslag. 
 9  Bij het wegen en tellen dienen indien mogelijk 3 personen aanwezig te zijn. 
10 Het niet naleven van dit reglement kan uitsluiting tot gevolg hebben.  
11 In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie. 

 Loting van de plaatsnummers: 
 In stil water: bij alle wedstrijden vrij loten. In de IJssel komen zij, die moeite hebben hun plaats te bereiken 
 op de voorste kribben. Indien nodig kunnen 2 deelnemers vissen in de haven rechts van het veer. 
 Wordt er in De Steeg gevist, dan komen er 2 deelnemers tussen de kribben en is er een vak voor de 
 in- en één voor uitstroomkant. In principe wordt de volgende wedstrijd van vak gewisseld.

Puntentelling: 
a  Er wordt gevist op gewicht, volgens een puntensysteem.
b  Van de 10 te vissen wedstrijden tellen de 7 beste resultaten voor het eindklassement. 
c  Voor het Stil water kampioenschap: de beste 4 wedstrijden op stil water. 
d  Voor het Stroomkampioenschap: de 4 beste wedstrijden op stroom. 
e  Om voor een prijs in aanmerking te komen moet men tenminste 5 wedstrijden hebben mee gevist. 
f  Wie alleen op stil water mee vist moet tenminste 4 keer meedoen voor een prijs. 

 Opgave voor de wedstrijden 1 week van te voren bij: 
 Appie Peppelman tel: 0313 – 413175            e–mail: a.peppelman@chello.nl