Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

reglement onderlinge aangepast

Extra maatregelen met betrekking tot het coronavirus 

Algemeen
Wie zich niet gezond voelt blijft thuis en meldt dit aan de westrijdleiding
Loting
Er wordt geloot door de wedstrijdleidng. De plaatsnummers worden aan de deelnemer bekend gemaakt. De kaartjes worden door de wegers meegenomen.
Wegen
De weger zet een driepoot met weegschaal en net neer bij de deelnemer en neemt afstand. De visser doet zijn vangst in het weegnet en geeft het gewicht door aan de weger, die vanaf 1,5 mtr toekijkt en het resultaat noteert. Vervolgens wordt door de deelnemer het weegnet meegenomen naar de waterkant het aantal vissen geteld.


1     Er wordt gevist op gewicht en aantal, alle maten.
2     Snoek, snoekbaars en paling telt niet mee. Barbeel wordt direct na de vangst gewogen en teruggezet.
3     Voor het beginsignaal mag worden gepeild. Voeren en vissen voor de wedstrijd is niet toegestaan.
4     Na het eindsignaal dient direct te worden opgehaald. In het eindsignaal gehaakte vis mag men landen.
5     Tijdens de wedstrijd is hulp van derden niet toegestaan, behalve voor hen die daarvoor van de 
       wedstrijdcommissie toestemming hebben.
6     Er wordt gevist met de vrije hengel. Één extra hengel of topset mag worden klaargezet.
7    Er mag niet worden gevoerd of gevist met gekleurde maden en muggenlarven.
9    Bij het wegen en tellen dienen, indien mogelijk, 3 personen aanwezig te zijn.
10  Het niet naleven van dit reglement kan uitsluiting tot gevolg hebben.
11  In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

Loting van de plaatsnummers
IJssel
     De eerste wedstrijd vrij loten. Elke volgende wedstrijd 2 kribben opschuiven:
     Krib 1 gaat naar krib 3, krib 2 naar krib 4 enz. De laatste plaats gaat naar krib 1.
     Is iemand niet aanwezig, dan blijft de desbetreffende krib leeg.
kanaal
     Vissen in twee vakken.De eerste keer vrij loten.De volgende wedstrijd loten zij die in het eerste vak zaten in het
     tweede vak. 
     Er is bij de kanaalwedstrijden geen aparte puntentelling voor de vakken.

Puntentelling:
a    De gevangen vis wordt gewogen en geteld. Voor zowel gewicht als aantal worden dezelfde punten toegekend. 
      De som van de punten voor gewicht en aantal bepaalt de uitslag.
      Bij gelijk aantal punten gaat het gewicht voor aantal. Als aan het eind van de competitie 2 deelnemers evenveel
      punten hebben wordt de uitslag bepaald door het gewicht over alle wedstrijden.
b    Van de nog 8 te vissen wedstrijden tellen de 6 beste resultaten voor het eindklassement.
c    Kanaalkampioenschap van de 4 wedstrijden in het kanaal tellen de 3 beste resultaten.
d   IJsselkampioenschap:vande 4 wedstrijden in de IJssel tellen ook de beste 3
e   Om voor een prijs in aanmerking te komen moet men tenminste 4 wedstrijden hebben meegevist.
f    Wie alleen op stil water mee vist moet tenminste 3 keer meedoen om voor een prijs in aanmerking te komen.

Prijzen:
      bekers voor de eerste plaats totaal, stroom en stil water.
      

Reglement Downloaden