Lijst van Viswateren Sportvisserij Nederland

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

Bij de VISpas kregen de sportvissers een lijst van de Nederlandse Viswateren.
Echter vanaf 2017 worden de papieren Viswaterlijsten en de aanvullingen daarop niet meer automatisch meegestuurd met de VISpas.
De leden van een vereniging kunnen via www.viswaterlijst..nl aangeven dat u de papieren lijst wilt ontvangen.
Wanneer de leden niets doorgeven ontvangen zij geen papieren lijsten meer.
De papieren lijsten zijn bij Sportvisserij Nederland verkrijgbaar via de webwinkel van Sportvisserij Nederland.

De VISplanner op de smartphone in combinatie met de VISpas zijn wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen.
Met de digitale Lijst van Viswateren wordt het gebruik hiervan voor de sportvisser vergroot, tevens kan men dan op de kaart zien waar gevist mag worden.
De app VISplanner kunt u downloaden.