Ledenadministratie

Ledenadministratie.

Alle wijzigingen zoals;

- verhuizingen

- onjuistheden in naam, adres of persoonsgegevens op de VISpas

- beëindiging van het lidmaatschap                      (voor 1 oktober)
kunt u doorgeven aan Sportvisserij Nederland;

- Telefonisch                0900 - 20 25 358  (€ 0,35 per minuut)

- Per e-mail                    ledenadministratie@vispas.nl

Denk er aan het lidmaatschapsnummer te vermelden  (staat op de VISpas)

Voor eventuele andere zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat,
sec.derietvoorn@hotmail.com                .

.