vangsten vijver Dieren noord/oost

In  2015  en 2017 zijn in de vijver in Dieren Noord Oost gras-,  schub-,  en spiegelkarper uitgezet met een lengte van rond 40 cm.
Wij zijn zeer benieuwd of deze karper ook wordt gevangen, mede in verband met mogelijke verdere uitzet van vis. Daarom vragen wij u om uw karpervangsten,  liefst met een foto aan ons te mailen. Dat kan op derietvoorndieren@gmail.com.
Kunt u daarbij de vangstdatum vermelden, welk soort karper het betreft en wat de lengte is?
Ook vragen wij u om ook andere bijzondere vangsten, zoals  bijv. grote snoek of zeelt, aan ons door te geven.
Uw vangst kan dan ook worden gepubliceerd op de website van onze vereniging.